کره پسته نمک دریایی افرا
کره پسته در ظرف شیشه ای.

کره پسته نمک دریایی افرا

تهیه کره پسته خانگی ساده تر از آن چیزی است که فکر می کنید. تمام مواد تشکیل دهنده این کره پسته نمک دریایی افرا را در غذاساز بریزید و تا زم، که یکدست و ، رنگ شود، آن را پردازش کنید. کره پسته خامه ای تصفیه شده ترین و باشکوه ترین آجیل در تمام سرزمین، پسته است. این یک مهره با یک مشخصه است

مرور ،

خواندن: کره پسته نمک دریایی افرا


منبع: https://fitfoodiefinds.com/diy-maple-sea-salt-pistachio-،er/